Wzorcowanie wag laboratoryjnych

Wykonywane przez akredytowane laboratorium

Wzorcowanie

Nie zawsze potrzebna jest legalizacja. Czasami niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych, konkretnych wyników i wtedy przyrząd pomiarowy należy wzorcować w odniesieniu do wzorców jednostek miary masy. Wzorcowanie polega to na określeniu różnicy:
pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego (wzorca miary wyższego rzędu) a wskazaniem przyrządu wzorcowanego (wzorca miary niższego rzędu)

Wykonujemy wzorcowanie wag służących do rozliczenia emisji CO2
W ramach akredytacji PCA wykonujemy wzorcowania na potrzeby rozliczeń emisji gazów cieplarnianych oraz węzłach betoniarskich lub otaczarniach:
wag przenośnikowych
wag samochodowych
wag zbiornikowych
wag kolejowych


Ponad to wykonujemy wzorcowania:
wag nieautomatycznych
wag automatycznych
wzorców masy od E2 do M1
przyrządów do pomiaru długości
przyrządów do pomiaru siły
przyrządów do pomiaru temperatury