load

Wzorcowanie wag laboratoryjnych

Wykonywane przez akredytowane laboratorium

Każde urządzenie pomiarowe, należy raz na jakiś czas skalibrować. Jest to niezwykle istotne m.in. w przypadku sprzętu przeznaczonego do mierzenia masy, zwłaszcza tego, który jest używany w aptekach i laboratoriach. Zajmuje się tym nasza doświadczona firma GrainTech i dokładamy wszelkich starań, by wzorcowanie wag laboratoryjnych było bardzo precyzyjne i aby za jego sprawą, każde urządzenie wagowe działało z wysoką dokładnością.

Czym jest wzorcowanie wag?

Jako zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, do wzorcowania wag laboratoryjnych, używamy tzw. wzorców masy. Dzięki nim możemy stwierdzić, czy dany sprzęt działa poprawnie. Pozwala to również na określenie granicy błędu pomiarowego – mamy z nim do czynienia niemal zawsze, zwłaszcza po dłuższym czasie użytkowania urządzenia wagowego.

Rozbieżność między rzeczywistym obciążeniem a wskazaniami z pomiarów, jest różnicą pomiędzy masą wzorca i odczytywaną wartością. Istnieje także, tzw. granica rozrzutu błędu. Możemy ją sprawdzić na podstawie nieprzerwanych odniesień do powszechnie obowiązującego modelu. W przypadku laboratoryjnego sprzętu pomiarowego wzorzec masy powinien mieć aktualne świadectwo autentyczności. Realizacja tego procesu ma więc na celu uwiarygodnienie pomiarów, wykonywanych przez dane urządzenie wagowe.

Nasza firma GrainTech zajmuje się precyzyjnym wzorcowaniem m.in.:

 • różnego typu wag nieautomatycznych i automatycznych,
 • wzorców masy od E2 do M1,
 • urządzeń wagowych samochodowych, przenośnikowych, wykorzystywanych na kolei i innych,
 • przyrządów do pomiaru długości, siły czy temperatury.

Jak przebiega proces wzorcowania wagi laboratoryjnej?

Aby możliwie jak najbardziej precyzyjnie wykonać całość działań w ramach procesu kalibracji urządzeń wagowych, należy użyć tzw. wzorników masy. Zwykle przyjmują one wartości około 50% minimalnej i tyle samo procent maksymalnego pomiaru, jaki może być wykonany na danym przyrządzie pomiarowym.

Na specjalnym świadectwie, wypisane są konkretne wartości odchyleń (jest to niepewność zastosowanego wzorca). Osoba wykonująca wzorcowanie wagi laboratoryjnej, powinna również znać wartość podziałki. Następnie wykonywana jest seria pomiarów, w których trakcie skrupulatnie notujemy odczyty. Zapisane dane podstawiamy do wzoru i wyliczamy potencjalny błąd oraz niepewność – czynność ta jest powtarzana dla serii kilku ważeń.

Jak często powtarzać wzorcowanie wag laboratoryjnych?

Przez cały okres użytkowania wagi laboratoryjnej należy przeprowadzać regularne kontrole dokładności jej pomiarów. Co prawda przepisy nie podają konkretnych odcinków czasowych, jednak warto pilnować w miarę stałych odstępów czasowych pomiędzy nimi. Zazwyczaj przyjmuje się, że proces należy powtarzać przynajmniej raz do roku. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły – jeśli dany przyrząd pomiarowy jest często przenoszony z miejsca na miejsce, czy np. narażony na wstrząsy, jego kalibrację powinno się wykonywać nieco częściej.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą GrainTech, w celu ustalenia szczegółów dotyczących przeprowadzenia procesu wzorcowania wag laboratoryjnych, który zrealizujemy sprawnie i przede wszystkim profesjonalnie.

Five antique bronze weights for scales on concrete background.
Masz pytania?
Porozmawiajmy

  Newsletter

  Możesz nam zaufać. wysyłamy tylko oferty, a nie pojedynczy spam.

  Newsletter

  Możesz nam zaufać. wysyłamy tylko oferty, a nie pojedynczy spam.