Legalizacja wag
Legalizacja składa się na sprawdzenie wagi lub przyrządu pomiarowego oraz stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji (cechy zabezpieczające, lub świadectwo legalizacji wystawione przez Urząd Miar), że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne.
Wykonujemy legalizację następujących wag:


Na cenę składają się:

Cena ustalana jest indywidualnie, dla każdego zamówienia.